Wakacje

''O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów.''

Opisz siebie 10 zdjęciami - TAG

OPISZ SIEBIE 10 ZDJĘCIAMI - TAG

"Radość jest prosta!"